type basisaanbod

Binnen de werking basisaanbod komen leerlingen terecht waarvoor de maatregelen in het regulier / gewone onderwijs moeilijk zijn.

De focus binnen de werking basisaanbod ligt op het beperken van de achterstand die de leerlingen hebben en het voorbereiden op de overgang naar 1B / 1A of buitengewoon secundair onderwijs. Dit door het geven van onderwijs op maat. De leerkrachten proberen zo goed mogelijk bij het reguliere/gewoon onderwijs aan te leunen, maar op een aangepaste manier. Bijvoorbeeld

  • kleinere klasgroepen,
  • trager tempo,
  • aangepaste leerstof, met focus op het aanleren van leerinhouden die betrekking hebben op alledaagse leven
  • streven naar het behalen van ontwikkelingsdoelen en /of eindtermen
  • gebruik maken van hulpmiddelen, zoals tafelkaart, onthoudkaarten, zakrekenmachine, I-pads, computers
  • uitgebreid zorgaanbod
  • verhogen van sociale vaardigheden
  • tijdens de lessen WO wordt er ingezet op de vaardigheden, zoals: exploreren, waarnemen en ontdekken, planten en zaaien, de kippen verzorgen, composteren
  • ontdekkend leren In de buitenklas (temperaturen, neerslag en windrichting aflezen van het  weerstation)

Daarnaast zetten we sterk in op het welbevinden van de leerlingen. Op basis van de onderwijsbehoeften van de leerlingen, wordt een individueel handelingsplan opgesteld..

We  zetten in op differentiatie, remediëring, een krachtige en functionele leeromgeving, … zodat de leerlingen optimaal kunnen functioneren in hun klassen en waar hun sterktes en mogelijkheden in uitblinken.

Na 2 jaar wordt een evaluatie gemaakt in functie van de terugkeer naar het reguliere onderwijs.

BuBaO Schakelschool

Larestraat15
3511 Kuringen
011 25 53 16
(Directeur a.i. Marijke Bleus)
Scroll naar boven