type 3

Binnen de werking type 3 komen de leerlingen met attest type 3 aan bod.

Binnen deze werking wordt ingezet op vaste structuur, vertrouwensbanden opbouwen en behouden, welbevinden van de leerlingen en leeraanbod op maat. Bijvoorbeeld:

 • onthaalmoment volgens een vaste structuur met aandacht voor het welbevinden van de leerlingen;
 • eetmomenten in de klas: inzetten op rust en opbouwen van een vertrouwensband;
 • klasoverschrijdende activiteiten: inzetten op ‘samen doen’, verbinding tussen de leerlingen en leerkrachten over de klassen heen;
 • aparte speelplaats met speeltuigen en gevisualiseerde speelplaatsregels;
 • aangepaste klasorganisatie en werken met aparte, individuele werkbankjes;
 • werken met visualisaties, daglijnen en pictogrammen;
 • werken met duidelijke en visuele regels en afspraken;
 • indien nodig, aanbieden van hulpmiddelen (tafelkaart, zakrekenmachine, Sprint,…);
 • extra aandacht rond socio-emotionele ontwikkeling;
 • systeem rond omgaan met grensoverschrijdend gedrag;
 • extra aandacht rond herstelgericht werken;
 • ...

Daarnaast zetten de leerkrachten in op verbondenheid met de leerlingen. Ze geven nieuwe kansen en zorgen voor een autoritatieve opvoedingsstijl. Ook hebben ze een nauw contact en overleg met de ouders, busbegeleiders en externe partners. Hierbij vormen ze een netwerk op één lijn.

BuBaO Schakelschool

Larestraat15
3511 Kuringen
011 25 53 16
(Directeur a.i. Marijke Bleus)
Scroll naar boven