De paramedici (logo, ergo en kiné) geven extra ondersteuning aan de leerlingen om specifieke problemen aan te pakken en hun slaagkansen te vergroten. Zij screenen bij aanvang elke nieuwe leerling om aan de hand hiervan zowel de sterktes als de werkpunten van elk kind te achterhalen. Deze punten worden met het kernteam en de klastitularis besproken en er wordt bepaald of de leerling nood heeft aan extra ondersteuning. Op basis hiervan wordt er overgegaan tot extra klasondersteuning en/of een individuele- of groepstherapie.
De paramedici begeleiden de leerlingen dus individueel, klasintern, of in kleine groepjes. Tijdens een klasinterne werking, delen ze hun expertise met de klasleerkracht en wordt er aan co-teaching gedaan.

logopedisten

Enid

juf Enid

Nele-1

juf Nele

Ruth

juf Ruth

Wat doen de logopedisten?

De logopedisten werken in de kleuterklassen voornamelijk aan taalstimulering en taal- en rekenvoorwaarden.
In de klassen van het lager onderwijs gaat de aandacht vooral naar woordenschat, aanvankelijk, technisch en begrijpend lezen, spelling en instructietaal. Ze stimuleren het taalbegrip, het taal-denken en de articulatie.

ergotherapeuten

Lien

juf Lien

Sofie Put

juf Sofie

Wat doen de ergotherapeuten?

De ergotherapeuten vormen van elke leerling een beeld over de algemene schrijfmotoriek en de fijne motoriek. Hierbij wordt gekeken naar de ruimtelijke en visuele vaardigheden van de leerling.
De ergotherapeuten werken hier gevarieerd aan met gepaste oefeningen, leerspelletjes en kindvriendelijk materiaal.

kinesisten

mien

juf Mien

Ine Merken

juf Ine

Wat doet de kinesist?

De kinesist vormt van elke leerling een beeld van de algemene psychomotorische ontwikkeling; zowel grove motoriek, lichaamshouding en –beleving als lateralisatie komen hierbij aan bod.
Ook begeleidt de kinesist de leerlingen bij zwem- en schaatslessen en sportdagen.

BuBaO Schakelschool

Larestraat15
3511 Kuringen
011 25 53 16
(Directeur a.i. Marijke Bleus)
Scroll naar boven