type basisaanbod

 

kinderen van het lager onderwijs met specifieke onderwijsbehoeften, voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in het regulier onderwijs. Dit type vervangt geleidelijk de vroegere types 1 en 8;

type 9

 

voor kleuters en lagere schoolkinderen met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking,

type 3

 

kleuters en lagere schoolkinderen met een emotionele of gedragsstoornis, maar zonder verstandelijke beperking:

    • gedragsstoornis
    • opstandige gedragsstoornis
    • aandachtstekort- en hyperactiviteitsstoornis
    • emotionele stoornissen
    • angst- en stemmingsstoornissen

BuBaO Schakelschool

Larestraat15
3511 Kuringen
011 25 53 16
(Directeur a.i. Marijke Bleus)
Scroll naar boven