kleuters

De allerkleinsten komen terecht in de kleuterklasjes. In de kleuterklassen wordt sterk ingezet op structuur en duidelijkheid. Zo zijn de klassen ingericht met verschillende speelhoeken, individuele werkbankjes, een onthaalhoek en een instructietafel. Daarnaast wordt er gewerkt met een individuele daglijn.  Er is aandacht voor het bijbrengen van werkhouding, communicatie en het leren uiten van gevoelens.  De voorschoolse reken- en taalvaardigheden worden aangeleerd op een speelse manier.

Ook op de speelplaats is er duidelijkheid en structuur. Voor de kleuters zijn er fietsjes aanwezig en mogen ze met enkele vriendjes fietsen op de grote speelplaats. Op de kleuterspeelplaats zijn verschillende boxen aanwezig met speelgoed om mee te spelen. In de klassen zetten we sterk in op de regels die gelden op de speelplaats.

BuBaO Schakelschool

Larestraat15
3511 Kuringen
011 25 53 16
(Directeur a.i. Marijke Bleus)
Scroll naar boven