type 9

Binnen de werking type 9 komen leerlingen aan bod met attest type 9 autismespectrumstoornis.

Afhankelijk van de nood aan structuur, zit een kind met autismespectrumstoornis in een structuurklas. Het aantal leerlingen in een structuurklas is is beperkt om een goede auti-werking te garanderen zodat elke leerling zo optimaal mogelijk kan functioneren.

Binnen de structuurklassen zetten we sterk in op voorspelbaarheid en verduidelijking, het trainen

van sociale vaardigheden en communicatie, visualiseren van activiteiten, werken op maat, … .

Dit wordt gerealiseerd door:

 • visualiseren van dagschema’s met pictogrammen;
 • een gezamenlijke onthaalhoek en instructiehoek;
 • individuele werkhoeken;
 • individuele werkschema’s voor activiteiten en taken (vb. wat moet ik doen?)
 • individueel aangepaste programma’s;
 • aangepaste communicatie;
 • nauwe samenwerking tussen ouders, leerkrachten en andere begeleiders;
 • heen-en-weer schriftje;
 • extra overlegmomenten;
 • leerlingen voor te bereiden op eventuele veranderingen;
 • time-in-ruimte (een ruimte om tot rust te komen);
 • het gebruik van een time-timer;
 • hulpmiddelen (vb. koptelefoon);

BuBaO Schakelschool

Larestraat15
3511 Kuringen
011 25 53 16
(Directeur a.i. Marijke Bleus)
Scroll naar boven