leerkrachten zorg- leerkrachten wereldoriëntatie

Domien

meester Domien

Eveline Kenens

juf Eveline

Jenny

juf Jenny

Lara De Prins

juf Lara

Sofie

juf Sofie

Wat doen de leerkrachten zorg?

In onze school heeft elke deelgroep een eigen zorgleerkracht! Zij geven gerichte ondersteuning en bieden - met hun expertise -  zorg op maat.

  • In het kleuteronderwijs: de zorgleerkracht neemt de tijd om via observatie en beeldvorming, samen met de klasleerkracht te zoeken naar de beste manier om tegemoet te komen aan specifieke zorgvragen bij kleuters en al spelend/actief ontdekkend met concreet materiaal positieve stappen te zetten in hun ontwikkeling;
  • In de lagere school: de zorgleerkrachten testen bij aanvang elke nieuwe leerling en krijgen zo een beeld van hun lees-, schrijf- en rekenvaardigheden. Zij leggen de beginsituatie van het kind vast en bepalen - na multidisciplinair overleg met het kernteam en de paramedici - de zorgbegeleiding die het kind nodig heeft. Een voorstel van extra zorgbegeleiding wordt met de ouders van het kind besproken.
  • Individuele zorg(begeleiding): de zorgleerkracht zet in op remediëring of extra oefening voor een bepaald vak onderdeel. Ook kan de aanzet worden gegeven om leerlingen te leren werken met alternatieve taal- en rekenprogramma’s, zoals: Sprintplus, rekenmachine, aangepast toetsenbord …
  • Zorg(begeleiding) in groep: niveaugroep ondersteuning in de klas tijdens de lees-, spellings- en rekenlessen. De zorgleerkracht werkt a.d.h.v. gevarieerd en kindvriendelijk materiaal met aangepaste oefeningen en   leerspelletjes.
Wat doen de leerkrachten wereldoriëntatie?

Elke deelwerking heeft een bijzondere leerkracht in het domein wereldoriëntatie. Deze leerkracht zet specifiek in op het ervaringsgericht gewerkt worden en op het inoefenen van vaardigheden.

leerkrachten lichamelijke opvoeding

ilvy

juf Ilvy

Lars

meester Lars

leerkrachten levensbeschouwelijke vakken

Ayse

juf Ayse

Fatiha Oulhadj

juf Fatiha

ingrid

Juf Ingrid

Katrien

juf Katrien

Leen

juf Leen

GOK

Karina Vanrutten

juf Karina

BuBaO Schakelschool

Larestraat15
3511 Kuringen
011 25 53 16
(Directeur a.i. Marijke Bleus)
Scroll naar boven