type basisaanbod

Wij zijn een school voor buitengewoon onderwijs type 3, type 9 en basisaanbod. Wij bieden onderwijs aan kinderen van 2,5 jaar tot 13 jaar.

In de Schakelschool hechten wij er veel belang aan dat kinderen zich goed voelen, het welbevinden staat centraal. Elke schakel telt!

Elk kind krijgt onderwijs op maat, dit wil zeggen dat we het eigen tempo en niveau van het kind volgen. De zorgleerkrachten, logopedisten, ergotherapeuten, kinesist, orthopedagoog en psycholoog werken nauw samen met de klasleerkrachten om de kinderen maximale ontwikkelingskansen te bieden. De waarden zelfstandigheid, respect, wereldburger, zelfvertrouwen en leerplezier zijn belangrijke schakels in de werking van onze school.

BuBaO Schakelschool

Larestraat15
3511 Kuringen
011 25 53 16
(Directeur a.i. Marijke Bleus)
Scroll naar boven